Obnova zahrady při internátu speciální církevní školy Don Bosco

Se zahradou na cestách

Se zahradou na cestách
23. 3. 2012

Děti z Don Bosca se vydaly se svou zahradou na cesty. Stalo se tak v rámci výtvarné dílny připravené ve spolupráci s MgA. Janem Pfeifferem.

Proměna zahrady při Speciální církevní škole Don Bosco je pilotním projektem programu Zahrada hrou. S naší podporou se od konce roku 2010 připravuje její obnova, vznikne díky tomu mj. první logopedicky zaměřená zahrada v České republice. 

Zahradu uprostřed panelového sídliště nejvíce využívají děti z internátu školy společně se svými pedagogy a vychovateli, její prostor tak velmi dobře znají. Výtvarná dílna Se zahradou na cestách jim přesto zahradu představila v neobvyklých souvislostech. Společně s ní se totiž děti vydaly na nejrůznější místa světa, ale také do různých časů.

Jak asi vypadala zahrada v minulosti? A jak bude vypadat v daleké budoucnosti? 

Cílem dílny Se zahradou na cestách je umožnit dětem vnímat prostor školní zahrady v geografických a historických souvislostech, vzbudit v nich zájem  o prostředí, ve kterém žijí, a rozšířit jejich znalosti o proměnách krajiny a krajinné tvorbě. Dílna je součástí našeho vzdělávacího programu a realizujeme ji ve spolupráci s výtvarníkem MgA. Janem Pfeifferem. 

→  Podrobněji o dílně

fotogalerie